Stöd oss

Stöd oss

Bli medlem:

Som medlem visar du tydligt ditt engagemang samtidigt som du stödjer oss i vårt arbete att fler efterlevande ska få stöd efter ett suicid. Tillsammans ger vi människor kraft att leva vidare!

Medlemskap kostar 100 kr per kalenderår per person. Betalar du avgiften mellan 1 oktober och 31 december ingår medlemskap för nästkommande år.

Vad får jag som medlem?

 • Du får förtur till stöd/inspirationsdagar runt om i landet.
 • Du får rabatter hos våra samarbetspartners.
 • Förtur till aktiviteter och evenemang.
 • Du bidrar till vårt viktiga arbete, vi får en större röst gentemot myndigheter.

Tack vare våra medlemmar 2023, kunde vi starta samtalsträffar, kaffekvällar, walk and talk på flera platser i landet.

 

Vi hoppas att du vill följa med oss även 2024.

Hur kan du bli medlem?

Betalar du via Swish: 123 550 4220 skriver du mejladress, adress och personnr som meddelande.
Betalar du via: BG 184–4380 skriver namn, adress, telenr, mejladress och personnr som meddelande
Kontakta oss på: info@hopeattlevavidare.se om du har några frågor.

Minnesgåva:

Ge en minnesgåva i samband med en begravning och hedra minnet av en kär anhörig eller vän.
Du får ett minnesbrev att ge till de anhöriga och din gåva hjälper oss i vårt arbete med att stötta fler efterlevande.
Du skickar nedan svar till: info@hopeattlevavidare.se

 • Till minne av
 • Din hälsning
 • Begravningsdatum
 • Din e-postadress och telefonnummer
 • Var du vill att minnesbrevet ska skickas
 • Hur du vill betala Swish eller BG

Du kan välja att få minnesbrevet skickat till en anhörig, till en begravningsbyrå eller kyrka, eller direkt till dig själv. Minnesbrevet kommer fram direkt om du väljer leverans via e-post. Du får en bekräftelse på din beställning till din e-postadress efter genomförd beställning.
Minnesgåvor hanteras även av vår samarbetspartner Min Gåva

Ge en gåva:

Var sjätte timme tar någon sitt liv. Var sjätte timme blir vi fler efterlevande i Sverige.
Genom ditt stöd hjälper du oss att hjälpa fler drabbade efter suicid att leva vidare.
Swisha till 123 550 4220 eller använd BG 184–4380.

Alla gåvor är värdefulla och vi behöver ditt stöd!

Ge en företagsgåva:

Var sjätte timme tar någon sitt liv. Var sjätte timme blir vi fler efterlevande i Sverige.
Genom en gåva till HOPE bidrar ditt företag både till vårt arbete om ett nationellt medmänskligt efterlevandestöd till alla som mist en närstående i självmord samt att efterlevande får stöd att leva vidare. Där sorg blir en naturlig del av livet.
Swisha till 123 550 4220 eller använd BG 184-4380, Alla gåvor är värdefulla och vi behöver ditt stöd!

Tack för att ditt företag är med och gör skillnad!

Dina gåvor kommer fram:

HOPEs löfte till dig som stödjer vårt arbete:

 • Att använda dina gåvor till vad du vill att de ska gå till. Om detta av någon anledning inte är praktiskt möjligt, kontaktar vi dig.
 • Att vi kommer förvalta din gåva och våra insamlade medel på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.
 • Att insamlings- och administrationskostnader ska hållas på en skälig nivå.
 • Att dina personuppgifter hanteras med respekt och är konfidentiella samt hanteras i enlighet med GDPR.

Att du närsomhelst kan stryka dig ur vårt register och sluta få våra utskick.
Vi samlar in gåvor till följande ändamål:

 • Medmänskligt stöd
 • Kunskapsspridning

Medmänskligt stöd:

Vi bedriver stödverksamheter i form av träffar, Walk and Talk, kaffekvällar, föreläsningar mm. Stödverksamheterna bemannas av lotsar. Lotsarna får en intern utbildning och kontinuerligt stöd för att utvecklas som lotsar.
För att ha en stödverksamhet ingår en del kostnader såsom verksamhetsledning, planering av aktiviteter, marknadsföring, samordning med olika aktörer, redovisning och uppföljning. ca 20% av våra intäkter går till administration och insamling. Resten av intäkterna går till vårt ändamål – att ge ett medmänskligt efterlevandestöd till alla som mist en närstående i självmord. Där sorg är en naturlig del av livet.

Kunskapsspridning:

Hope vill minska stigmatisering och hjälpa medmänniskor att göra det lättare att samtala om psykisk ohälsa och suicid. Vi behöver hjälpas åt att lära oss mer om hur det är att vara efterlevande efter suicid.
I Hope finns erfarenheten av att våra lotsar har själva mist en närstående i självmord, den kunskapen ger oss ett stort försprång i varje möte med drabbade efter suicid
Vi sprider kunskap genom att utbilda, föreläsa och aktivt arbete i digitala kanaler.