Få stöd

Är du drabbad av suicid eller känner du någon som är drabbad?

Få stöd

Hope vision är ett medmänskligt efterlevandestöd till alla som mist en närstående i självmord. Vi vill ge ett nationellt stöd för att efterlevande ska se framtiden och att leva vidare. Där sorg är en naturlig del av livet.

Målgrupp är alla som, liksom vi själva har en oönskad erfarenhet av självmord. De som lever med sorg efter att en närstående tagit sitt liv. Vi vill ge aktiva förutsättningar att ge det medmänskliga efterlevandestöd till arbetsplatser, skolor och familjer som behöver kunskap för att kunna agera och ha kunskap för att vara medmänniska.
Stödverksamhet med målet att ge efterlevande verktyg att komma vidare i sorgen, att se framtiden och leva vidare. Att leva och inte bara överleva.

Vi har en hel del lotsar som finns till stöd för dig i ditt efterliv. Lotsarna är själva efterlevande och har genomgått en intern utbildning innan de håller träffar i föreningen.

Det är våra lotsar som leder träffarna som både finns fysiska och digitala.
Vill du bli lots i HOPE? kontakta oss: info@hopeattlevavidare.se

 

Är du drabbad av suicid eller känner du någon som är drabbad?

Vi anordnar olika träffar så som:

Digitala träffar:

Vi har digitala samtalsträffar via Teams. Träffarna är för alla oavsett var du bor. Du anmäler dig till anmalan@hopeattlevavidare.se och får då en länk till mötet.

Fysiska träffar:

Fysiska träffar
Det finns fysiska träffar på olika håll i landet. På dessa träffar pratar vi om sorg, att leva vidare och har olika teman. Du anmäler dig innan så vi kan planera fika.

Walk and talk:

Att röra sig är en bra sysselsättning när man är i sorg. Vi träffas och går en promenad ca 1 timme och pratar.

Kaffekväll:

Vi vet att det kan kännas som ett stort steg att våga ta klivet att gå på en träff därför ordnar vi Kaffekvällar där vi på ett avslappnat sätt umgås och pratar över en fika.

Föreläsningar:

Föreläsningar där vi delar med oss av våra personliga resor genom skam och skuld, men där du även får:

  • Livsviktiga redskap för att klara av att leva med den stora förlusten.
  • Sorgens olika ansikten och hur sorgen kan sätta sig i kroppen.
  • Hur du på ett tidigt stadie som medmänniska kan hjälpa någon i sorg.
  • Hur man kan bli bekväm i att vara obekväm