Om HOPE

Om HOPE

Hope vision är ett medmänskligt efterlevandestöd till alla som mist en närstående i självmord. Vi vill ge ett nationellt stöd för att efterlevande ska se framtiden och att leva vidare. Där sorg är en naturlig del av livet. Vi alla kan bli bättre på att se våra medmänniskor och hur vi ska våga vara bekväm i att vara obekväm. Det är bråttom att lära sig mer om detta livsviktiga ämne som tystats allt för länge. Någon tar sitt liv var sjätte timme i Sverige. Var sjätte timme blir det fler efterlevande i Sverige.

Vår historia

Idag vågar vi fortfarande inte prata om självmord. Fler än 15 000 människor blir efterlevande varje år då någon närstående tagit sitt liv. Okunskapen och tystnaden är stor på arbetsplatser, i skolor och i familjer. Vi behöver kunskap för att kunna agera och ha kunskap för att vara medmänniskor. Hope vill minska stigmatisering och hjälpa medmänniskor att göra det lättare att samtala om psykisk ohälsa och suicid. Vi behöver hjälpas åt att lära oss mer om hur det är att vara efterlevande efter suicid.

I Hope finns erfarenheten av att våra lotsar själva har mist en närstående i självmord, den kunskapen ger oss ett stort försprång i varje möte med drabbade efter suicid.

Vår vision

Målgrupp är alla som, liksom vi själva har en oönskad erfarenhet av självmord. De som lever med sorg efter att en närstående tagit sitt liv. Vi vill ge aktiva förutsättningar att ge det medmänskliga efterlevandestöd till arbetsplatser, skolor och familjer som behöver kunskap för att kunna agera och ha kunskap för att vara medmänniska.
Stödverksamhet med målet att ge efterlevande verktyg att komma vidare i sorgen, att se framtiden och leva vidare. Att leva och inte bara överleva. Vi har en hel del lotsar som finns till stöd för dig i ditt efterliv. Lotsarna är själva efterlevande och har genomgått en intern utbildning innan de håller träffar i föreningen.
Det är våra lotsar som leder träffarna som både finns fysiska och digitala. Vi har träffar på flera orter i sverige.
Vill du bli lots i HOPE? kontakta oss info@hopeattlevavidare.se

Är du drabbad av suicid eller känner du någon som är drabbad? Läs mer här