HOPE är beviljade 90 konto

HOPE är beviljade 90 konto

Så här skriver Svensk Insamlingskontroll på sin hemsida. I slutet av sommaren 2023 grundades HOPE att leva vidare för att stötta närstående till personer som har tagit sitt liv. Målet är att hjälpa till i sorgearbetet genom att erbjuda mötesplatser för att träffa...